Frankowicze

Kancelaria LSST oferuje pomoc wszystkim osobom, które zaciągnęły kredyt we franku szwajcarskim (CHF). Zajmujemy się sprawami dotyczącymi zarówno kredytów indeksowanych (waloryzowanych) do CHF jak i kredytów denominowanych do CHF.
Pierwszym etapem naszej usługi jest bezpłatna analiza dokumentacji, w szczególności umowy kredytu. Analiza ma na celu potwierdzenie, że w umowie znajdują się tzw. klauzule abuzywne, czyli niezgodne z prawem postanowienia umowy, które zostały narzucone przez bank. Bezpłatna analiza dokumentacji kredytowej ma na celu wybór właściwej drogi, którą z naszą pomocą, będą Państwo mogli przejść w sporze z bankiem. Pamiętać bowiem należy, że w zależności od treści umowy oraz okoliczności konkretnego przypadku, w niektórych sprawach korzystniejsze będzie uznanie umowy za nieważną, w innych sytuacjach rozsądniejsze będzie tzw. „odfrankowienie”, czyli przeliczenie kredytu w taki sposób jakby był on zaciągnięty w PLN w oparciu o wskaźnik LIBOR.
Doświadczenie Kancelarii LSST pokazuje, że aby skutecznie domagać się zmiany umowy z bankiem, nie zawsze trzeba kierować sprawy do sądu. W sytuacji gdy dojdzie do procesu sądowego, postępowania „frankowe” są długotrwałe, jednak należy pamiętać, że chodzi tu o niemałe pieniądze, a nadrzędnym celem prawników LSST jest świadczenie pomocy w ich odzyskaniu.