Obsługa inwestycji – Prawo budowlane

linia

Obsługa inwestycji – Prawo budowlane

Nasi radcowie prawni, adwokaci oraz młodsi prawnicy posiadają bogate doświadczenie w obsłudze prawnej inwestycji budowlanych oraz ich komercjalizacji. Dotychczas wspieraliśmy naszych Klientów w realizacji inwestycji:
- biurowych - w tym wysokościowych (powyżej 100 m), o łącznej powierzchni około 30.000 m2
- hotelowych - łącznie około 200 jednostek hotelowych, około 9.000 m2
- budownictwa mieszkaniowego wielolokalowego - łącznie około 300 mieszkań;
- budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego - około 70 domów.
Nasi Klienci uzyskują od nas wsparcie, w szczególności w zakresie:
- postępowań o wydanie warunków zabudowy
- uzgodnienia warunków technicznych przyłączenia do inwestycji
- pozwoleń na budowę, zgłoszeń budowy, a także pozwoleń na użytkowanie
- reprezentowania Klientów przed organami nadzoru budowlanego (PINB), jak i organami administracji budowlanej, Konserwatorem Zabytków i
   Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- współpracy z geodetami, architektami i specjalistami innych branż
- recenzowania i tworzenia projektów umów z dostawcami materiałów, wykonawcami usług, ew. z pracownikami budowlanymi, kierownikiem budowy
- wsparcia w tworzeniu spółek celowych
- tworzenia projektów umów deweloperskich i umów rezerwacyjnych
- reprezentowania Klientów w kontaktach z kupującymi jak i z bankami udzielającymi wsparcia
- przygotowywania kupującym dokumentacji potrzebnej do uzyskania kredytu
- pośredniczenia w otwieraniu i obsłudze rachunków powierniczych
- reprezentowania Klientów przed sądami administracyjnymi i powszechnymi
- przygotowania projektów umów najmu powierzchni biurowej
- współpracy z pośrednikami w obrocie nieruchomościami
- współpracy i w ewentualnych sporach ze wspólnotami mieszkaniowymi i spółdzielniami.