Restrukturyzacja

linia
W obecnej sytuacji gospodarczej, każdy przedsiębiorca stawia sobie pytanie o kondycję i przyszłość jego firmy. Warto przy tym wiedzieć, że istnieje szereg elastycznych rozwiązań prawnych, które chronią przedsiębiorców przed poważnymi kłopotami, pozwalając na zabezpieczenie firm przed niewypłacalnością, ich oddłużenie lub rozłożenie zobowiązań na bezpieczne raty.
Zespół naszej Kancelarii posiada bogate doświadczenie w tym zakresie. Uczestniczymy między innymi w postępowaniach restrukturyzacyjnych, sanacyjnych, układowych oraz upadłościowych. Przygotowujemy wszelkie dokumenty, analizy prawne i finansowe oraz wyceny. Reprezentujemy naszych Klientów w negocjacjach z wierzycielami, postępowaniach komorniczych i sądowych.
Zachęcamy, aby każdy przedsiębiorca niezwłocznie przeanalizował aktualny stan swojej firmy oraz jej perspektywy na przyszłość. Profesjonalnie w tym pomożemy. Im wcześniej sytuacja zostanie rozpoznana, tym większe szanse na powodzenie procesu i skuteczniejsza ochrona przed bankructwem. Należy również pamiętać, że bezczynność lub zwłoka w opisywanym zakresie, może w pewnych przypadkach skutkować odpowiedzialnością karną i utratą prawa do prowadzenia działalności gospodarczej.
W zakresie oddłużania pomagamy również osobom fizycznym reprezentując je w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.